Varusmies.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa mm. kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, palvelustehtävistäreserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertaus- ja vapaaehtoisilla harjoituksilla.

Ainutlaatuinen palveluskokemus Maavoimien esikunnasta
Maavoimien esikunta
Uutinen 12.7.2019 12.27
Hae taistelusukeltajaksi
Rannikkoprikaati
Tiedote 12.7.2019 9.49
Vastuu kasvaa tehtävien myötä
Kainuun prikaati
Tiedote 8.7.2019 12.44
Maasotakouluun uudet alokkaat
Maasotakoulu
Tiedote 5.7.2019 11.22

instagram

youtube

youtube