Varusmies.fi  varusmiesten ja reserviläisten sivut

Näiltä sivuilta löydät tietoa kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertaus- ja vapaaehtoisilla harjoituksilla.

Lähes 10 000 aloittaa palveluksen Maavoimissa
Maavoimat
Uutinen 4.1.2019 10.04
Uudet alokkaat aloittavat palveluksen
Pääesikunta
Tiedote 4.1.2019 10.00
Uudet alokkaat palvelukseen maanantaina Kajaanissa
Kainuun prikaati
Tiedote 3.1.2019 12.22
Alokkaita Maasotakouluun
Maasotakoulu
Tiedote 2.1.2019 12.35
Porin prikaati kotiuttaa tänään eniten varusmiehiä
Porin prikaati
Tiedote 20.12.2018 15.46

instagram

youtube

youtube