Varusmies.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa mm. kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, palvelustehtävistäreserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertaus- ja vapaaehtoisilla harjoituksilla.

Maasotakouluun uudet alokkaat
Maasotakoulu
Tiedote 5.7.2019 11.22
Uudet alokkaat aloittavat palveluksen
Puolustusvoimat
Tiedote 5.7.2019 10.00
Maavoimien komentajan blogi: Möröt ja Kakot
Maavoimat
Uutinen 4.7.2019 11.34

instagram

youtube

youtube