Varusmies.fi - varusmiesten ja reserviläisten sivut

Näiltä sivuilta löydät tietoa kutsunnoista, varusmiespalveluksen suorittamisesta ja hakemisesta naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen sekä reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertaus- ja vapaaehtoisilla harjoituksilla.

Joukkokoulutuskauden päättöharjoitus Hallissa
Ilmasotakoulu
Tiedote 30.10.2018 13.30
Sotilaspoliisit harjoittelevat Helsingin alueella
Kaartin jääkärirykmentti
Tiedote 30.10.2018 12.44
Ilmasotakoulun ampuma- ja tukikohtaharjoitus
Ilmasotakoulu
Tiedote 29.10.2018 12.10

instagram

youtube

youtube