Kuva Puolustusvoimat, Alec OrkonJohtajakoulutus

Johtajakoulutus on ainutkertainen mahdollisuus, vastaavaa käytännön johtajakoulutusta ei tarjota muualla!

Johtajakoulutus aloittaa elinikäisen kehittymisen ja kasvamisen ihmisten johtajaksi. Pyrkimällä johtajakoulutukseen saat suurta hyötyä tulevaisuuttasi ajatellen. Suurin osa johtajakoulutuksen saaneista menestyy erinomaisesti elämässään ja sijoittuu yhteiskunnassa arvostettuihin tehtäviin ja asemiin. Kasvaminen ihmisenä, kehittyminen johtajana ja oppimaan oppiminen ovat suuri voimavara koko loppuelämän. Varusmiesten saamaa johtajakoulutusta arvostetaan laajasti yhteiskunnassa. Arvostus näkyy opiskelussa ja työelämässä.

Tarkoitus ja päämäärä

Johtajakoulutuksen saaneet aliupseerit ja reserviupseerit koulutetaan johtamaan sodan ajan joukkoja.

Johtajakoulutuksen ytimenä on ihmisten johtaminen ja johtajana kehittyminen. Ihmisten johtamista opitaan syväjohtamisen pohjalta. Tavoitteena on kehittyä johtajaksi, joka rakentaa luottamusta, innostaa ihmisiä työhönsä, saa aikaan oppimista ja arvostaa toisia tasavertaisina ihmisinä.

Johtajakoulutukseen hakeminen

Johtajavalinnat tehdään erikoisjoukkoja lukuun ottamatta kaikissa joukko-osastoissa noin seitsemän viikon palveluksen jälkeen.

Peruskoulutuskauden aikana kysytään halukkuutta johtajakoulutukseen. Johtajakoulutukseen voi hakea kaikista aselajeista ja tehtävistä. Valintamenettely on ehdottoman tasapuolinen, oikeudenmukainen ja perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Jokainen lähtee valinnoissa samalta viivalta. Valintaan vaikuttavat eniten peruskoulutuskaudella osoitetut kyvyt ja persoonalliset johtajaominaisuudet.

Suurin hyötyjä olet sinä

Johtajakoulutusohjelma on kehitetty niin, että se vastaa myös siviiliorganisaatioiden johtajavaatimuksia.Työelämä kilpailee osaavista johtajista ja Puolustusvoimien tarjoamalla johtajakoulutuksella olet etulyöntiasemassa. Oppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut usein hyväksi lukevat johtajakoulutuksen opintopisteinä tai lisähakupisteinä.

Tiedot varusmiespalveluksen aikaisten opintojen hyväksi lukemisesta saat suoraan oppilaitoksilta. Oppiminen taltioidaan johtajakansioon, jonka saa omaksi reserviin. Kannattaa varautua siihen, että johtajatodistusta ja -kansiota tarvitaan monissa yhteyksissä siviilielämässä.