Kuva Puolustusvoimat, Juhani KandellKoulutuksen järjestäminen

Aukki vai rukki?

Kaikki johtajakoulutukseen valittavat käyvät aliupseerikurssin ensimmäisen jakson. Reserviupseereiksi koulutettavat jatkavat sen jälkeen reserviupseerikurssille (RUK) ja aliupseerit aliupseerikurssin (AUK) toiselle jaksolle. Reserviupseerikurssi kestää 14 viikkoa ja aliupseerikurssin toinen jakso 9 viikkoa.

Molempien ryhmien koulutus on valtaosin yhtenevä johtamis- ja kouluttamistaidon koulutus. Reserviupseerikurssilla keskitytään enemmän suurten kokonaisuuksien johtamiseen ja sisältää siten myös paljon teoreettista opiskelua. Aliupseerikurssin toisella jaksolla taas keskitytään ryhmän johtamiseen ja käytännön taitojen kouluttamiseen.

Palvelusaika on kaikilla johtajilla 347 päivää.

Koulutuspaikat

Aliupseerikoulutusta järjestetään lähes jokaisessa joukko-osastossa. Erikoisalojen aliupseerit koulutetaan pääsääntöisesti keskitetysti alaan erikoistuneessa joukko-osastossa. Reserviupseerikoulutus annetaan Maasotakouluun kuuluvassa Reserviupseerikoulussa Haminassa, Merisotakoulussa Suomenlinnassa tai Ilmasotakoulussa Tikkakoskella.

Johtajakausi

Kurssien jälkeen koulutus jatkuu johtajakauden muodossa perusyksiköissä. Kursseilta valmistuneet varusmiesjohtajat toimivat pääsääntöisesti seuraavan saapumiserän johtajina. Kuuden kuukauden johtajakaudella kehitytään johtajina harjoittelemalla oikeiden alaisten kanssa. Oppimista tuetaan systemaattisella palautteella ja tavoitteena on kyky arvioida ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa johtajana.