Muut palvelusvaihtoehdot

Asevelvollisuuden voi suorittaa myös muilla tavailla.

Aseeton palvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuttasi aseellisessa palveluksessa, voit hakea aseettomaan palvelukseen. Aseeton palvelus kestää 255 tai 347 päivää. Palvelus vastaa muuten normaalia varusmiespalvelusta, mutta ei sisällä aseellista koulutusta. Tietoja aseettomaan palvelukseen hakemisesta saat aluetoimistoista ja kutsuntapaikalla.

Siviilipalvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä palvelusta, voit hakea vapautusta sen suorittamisesta. Tällöin sinun on suoritettava siviilipalvelus työ- ja elinkeinoministeriön määräämänä aikana siviilipalveluskeskuksessa ja siviilipalveluslaitoksissa.

Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Tee hakemus työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalveluslomakkeella. Tietoja siviilipalvelukseen hakemisesta saat siviilipalveluskeskuksen sivuilta, aluetoimistoista ja kutsuntapaikalla. Hakemusta siviilipalvelukseen ei saa tehdä ennen kutsuntoja.

Jehovan todistajat

Jos kuulut Jehovan todistajat -uskontokuntaan, sinulle myönnetään hakemuksesta kolme vuotta lykkäystä, mikäli osoitat alle kaksi kuukautta vanhalla seurakunnan todistuksella olevasi aktiivinen seurakunnan jäsen. Lykkäystä uudelleen haettaessa toimita uusi todistus seurakuntaan kuulumisesta.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään sen vuoden loppuun, jolloin täytät 28 vuotta. Mikäli lykkäys on jatkunut keskeytyksettä ja lykkäyksen edellytykset ovat tämän jälkeenkin edelleen olemassa, sinut voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana eri hakemuksesta.

Ahvenanmaalaiset

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat ja alle 12-vuotiaana maakuntaan muuttaneet saavat varusmiespalveluksen suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa.

Linkit: