Valintojen kulku

Lentoreserviupseerikurssille saapuu vuosittain noin 500–700 hakemusta. Kurssille valitaan noin neljäkymmentä oppilasta. Valinta on viisivaiheinen ja hakijat saavat jokaiseen vaiheeseen matkaliput poislukien ulkomailta matkustavat. Hakijoita tiedotetaan eri valintavaiheiden tuloksista sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hän on hakiessaan ilmoittanut.

VALINTAVAIHEET

1. vaihe

Esikarsinta tehdään hakupapereiden perusteella. Valinnassa käytetään hyväksi kaikkia hakupapereissa olevia tietoja.

Tieto 1. vaiheen tuloksista toimitataan hakijoille tammikuun loppuun mennessä.

2. vaihe

Valintoja toteuttavat Puolustusvoimien terveysasemat kutsuvat esikarsinnan läpäisseet hakijat esivalintaan.

Tieto 2. vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille maaliskuun loppuun mennessä.

 

3., 4. ja 5. -vaiheet

Psykologinen testaus, fysiologinen testaus ja erikoistarkastukset.

Tieto 3. vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille huhtikuun loppuun mennessä. 4. vaiheen tuloksista hakijoita tiedotetaan toukokuun loppuun mennessä.

VALINTA

Valintakokous pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Lopulliset tiedot valinnoista toimitetaan hakijoille kesäkuun puoleen väliin mennessä. Kurssille valituille lähetetään palvelukseenastumismääräykset ja kurssi alkaa heinäkuussa samaan aikaan vuoden toisen saapumiserän kanssa.

Varusmiespalvelusta suorittavat hakijat hakevat henkilökohtaista syylomaa (HSL:ää) kurssin alkuun saakka ja palvelus jatkuu lentoreserviupseerikurssilla heinäkuussa.

HAKIJA: muista tarkkailla sähköpostiasi ja tarvittaessa myös roskapostikansiota!