Valintojen kulku

Lentoreserviupseerikurssille saapuu vuosittain noin 500–700 hakemusta. Kurssille valitaan 35 oppilasta. Valinta on viisivaiheinen ja hakijat saavat jokaiseen vaiheeseen matkaliput poislukien ulkomailta matkustavat. Hakijoita tiedotetaan eri valintavaiheiden tuloksista sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka hän on hakiessaan ilmoittanut.

VALINTAVAIHEET

Esikarsinta, I-vaihe

Esikarsinta tehdään hakupapereiden perusteella. Valinnassa käytetään hyväksi kaikkia hakupapereissa olevia tietoja.

Tieto I-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille tammikuun loppuun mennessä.

Esivalinta, II-vaihe

Valintoja toteuttavat Puolustusvoimien terveysasemat kutsuvat esikarsinnan läpäisseet hakijat esivalintaan.

Tieto II-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille maaliskuun loppuun mennessä.

III-, IV- ja V -vaiheet

Psykologinen testaus, fysiologinen testaus ja erikoistarkastukset.

Tieto III-vaiheen tuloksista toimitetaan hakijoille huhtikuun loppuun mennessä ja hakijoita tiedotetaan IV-vaiheen tuloksista toukokuun loppuun mennessä.

VALINTA

Valintakokous pidetään touko-kesäkuun vaihteessa. Lopulliset tiedot valinnoista toimitetaan hakijoille kesäkuun puoleen väliin mennessä. Kurssille valituille lähetetään palvelukseenastumismääräykset ja kurssi alkaa heinäkuussa samaan aikaan vuoden toisen saapumiserän kanssa.

Varusmiespalvelusta suorittavat hakijat hakevat henkilökohtaista syylomaa (HSL:ää) kurssin alkuun saakka ja palvelus jatkuu lentoreserviupseerikurssilla heinäkuussa.

HAKIJA: muista tarkkailla sähköpostiasi ja tarvittaessa myös roskapostikansiota!