Muut palvelusvaihtoehdot ja palveluksesta vapautetut

Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa palveluksessa Puolustusvoimissa tai siviilipalveluksessa. Ahvenanmaalla asuvat suorittavat asevelvollisuuden Luotsi- ja majakkalaitoksessa. Jehovan todistajat voivat hakea palveluksen aloittamisajan siirtoa.

Aseeton palvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuttasi aseellisessa palveluksessa, voit hakea aseettomaan palvelukseen. Aseeton palvelus kestää 255 tai 347 päivää. Palvelus vastaa muuten normaalia varusmiespalvelusta, mutta se ei sisällä aseellista koulutusta. Tietoja aseettomaan palvelukseen hakemisesta saat aluetoimistoista ja kutsuntapaikalta.

Siviilipalvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä varusmiespalvelusta, voit hakea vapautusta sen suorittamisesta. Tällöin sinun on suoritettava siviilipalvelus. Lisätietoa siviilipalveluksen suorittamisajasta ja -paikasta löydät siviilipalveluskeskuksen sivuilta.

Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Tee hakemus työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalveluslomakkeella. Siviilipalvelushakemus tulee tehdä kutsuntojen jälkeen.

Ahvenanmaalaiset

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat ja alle 12-vuotiaana maakuntaan muuttaneet saavat varusmiespalveluksen suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa.

Jehovan todistajat

Jos kuulut Jehovan todistajat -uskontokuntaan, palveluksen aloittamisaikaasi siirretään kolmella vuodella, mikäli osoitat alle kaksi kuukautta vanhalla seurakunnan todistuksella olevasi aktiivinen seurakunnan jäsen. Palveluksen aloittamisajan muutosta uudelleen haettaessa toimita uusi todistus seurakuntaan kuulumisesta.

Palveluksen aloittamisaikaa voidaan siirtää enintään sen vuoden loppuun, jolloin täytät 28 vuotta. Mikäli siirto on jatkunut keskeytyksettä ja sen edellytykset ovat tämän jälkeenkin edelleen olemassa, sinut voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana eri hakemuksesta.