Muut palvelusvaihtoehdot ja palveluksesta vapautetut

Asevelvollisuuden voi suorittaa aseellisessa tai aseettomassa palveluksessa Puolustusvoimissa tai siviilipalveluksessa. Jehovan todistajat voivat hakea lykkäystä.

Aseeton palvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuttasi aseellisessa palveluksessa, voit hakea aseettomaan palvelukseen. Aseeton palvelus kestää 255 tai 347 päivää. Palvelus vastaa muuten normaalia varusmiespalvelusta, mutta se ei sisällä aseellista koulutusta. Tietoja aseettomaan palvelukseen hakemisesta saat aluetoimistoista ja kutsuntapaikalta.

Siviilipalvelus

Jos vakaumuksesi estää sinua suorittamasta asevelvollisuuslaissa säädettyä varusmiespalvelusta, voit hakea vapautusta sen suorittamisesta. Tällöin sinun on suoritettava siviilipalvelus. Lisätietoa siviilipalveluksen suorittamisajasta ja -paikasta löydät siviilipalveluskeskuksen sivuilta.

Siviilipalvelusaika on 347 päivää. Tee hakemus työ- ja elinkeinoministeriön siviilipalveluslomakkeella. Hakemusta ei saa tehdä ennen kutsuntoja.

Ahvenanmaalaiset

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat ja alle 12-vuotiaana maakuntaan muuttaneet saavat varusmiespalveluksen suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa. Kunnes tällainen palvelus on järjestetty, kotiseutuoikeuden omaavat ovat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta.

Jehovan todistajat

Jos kuulut Jehovan todistajat -uskontokuntaan ja mikäli osoitat alle kaksi kuukautta vanhalla seurakunnan todistuksella olevasi aktiivinen seurakunnan jäsen, sinulle myönnetään hakemuksesta kolme vuotta lykkäystä. Lykkäystä uudelleen haettaessa toimita uudelleen alle kaksi kuukautta vanha todistus seurakuntaan kuulumisesta.

Lykkäystä voidaan myöntää enintään sen vuoden loppuun, jolloin täytät 28 vuotta. Mikäli lykkäys on jatkunut keskeytyksettä ja sen edellytykset ovat tämän jälkeenkin edelleen olemassa, sinut voidaan vapauttaa asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana eri hakemuksesta.