Naisten vapaaehtoinen asepalvelus

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen haetaan vuosittain 1. maaliskuuta mennessä.

Naiset voivat suorittaa asepalveluksen vapaaehtoisesti kaikissa puolustushaaroissa ja aselajeissa. Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen pääsemisen edellytyksenä on Suomen kansalaisuus, 18­­–29 vuoden ikä sekä terveydentilan ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien sopivuus sotilaskoulutukseen.

Tasa-arvoinen palvelus

Kaikilla on samanlaiset vastuut ja mahdollisuudet.

Naisten koulutuksen sisältö on sama kuin miehillä. Myös lentäjän, sukeltajan tai laskuvarjojääkärin kaltaisissa erikoistehtävissä naisille ja miehille asetetaan samat vaatimukset. Naisilla ja miehillä on yhtäläinen mahdollisuus päästä aliupseerikurssille tai reserviupseerikurssille sekä myöhemmin sotilasuralle. Sotilastehtäviä ei jaeta sukupuolen mukaan vaan määrääminen ratkaistaan niiden asettamien vaatimusten ja soveltuvuuden perusteella. Naiset aloittavat palveluksen yhtä aikaa miesten kanssa.

Naisien palvelus järjestetään mahdollisimman pienin erityisjärjestelyin. Varuskunnissa on naisille omat tuvat, mutta leireillä, sotaharjoituksissa ja merivoimien sota-aluksilla ei järjestetä erillismajoitusta. Sotilasvaatetus on pitkälti sama kuin miehillä.

 

Ensimmäinen osa asevelvollisuutta takana
Maavoimat
Tiedote 19.9.2018 9.09
Uudet alokkaat palvelukseen maanantaina Parolannummelle
Panssariprikaati
Tiedote 6.7.2018 13.11
Uudet alokkaat palvelukseen maanantaina 9.7.
Porin prikaati
Tiedote 5.7.2018 14.30
Jääkäriprikaatista reserviin 901 varusmiestä kesäkuussa
Jääkäriprikaati
Tiedote 13.6.2018 23.19
Yli 1 500 naista haki vapaaehtoiseen asepalvelukseen
Maavoimat
Tiedote 5.3.2018 14.38
Vuoden 2017 kutsunnat ohi
Maavoimat
Tiedote 18.12.2017 12.23
Maavoimista reserviin lähes 1 000
Maavoimat
Tiedote 12.9.2017 9.37
Varusmiessoittokunnan aikamatka jatkuu Kasariin
Maavoimat
Tiedote 24.7.2017 15.09