Oikeudet ja velvollisuudet

Asepalvelukseen määrätty nainen on asevelvollisia koskevien säännösten alainen.

Palvelukseen määrätty nainen voi kuitenkin kirjallisesti ilmoittaa ennen palveluksen alkua, ettei aloitakaan palvelusta. Palveluksen alettua naisella on 45 päivää aikaa ilmoittaa, ettei halua jatkaa palvelusta. Joukko-osaston komentaja voi peruuttaa 45 päivän sisällä asepalveluksesta annetun määräyksen vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden tai muun vastaavan syyn perusteella.

Palveluksen jälkeen naiset siirretään reserviin sekä määrätään kertausharjoituksiin samoin perustein kuin miehetkin ja ovat asevelvollisuuslain alaisia sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 60 vuotta.