Päiväraha ja varusraha

Sinulle maksetaan päivärahaa palveluksen aikaisten kulujen kattamiseen.

Päiväraha on porrastettu palvelusajan mukaan:

  • 5,10 euroa (1–165 pv),
  • 8,50 euroa (166–255 pv) ja
  • 11,90 euroa (256–347 pv).

Päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti pankkitilille kaksi kertaa kuukaudessa perjantaisin. Päivärahaa maksetaan jokaiselta palveluspäivältä mukaan lukien viikkovapaa, kuntoisuusloma (KL) ja sairasloma, henkilökohtainen loma (HL) sekä isyysvapaa. Palveluspäiviksi ei lueta henkilökohtaisen syyn vuoksi anottuja lomapäiviä (HSL) eikä luvatonta poissaoloa palveluksesta.

Naisille maksetaan lisäksi varusrahaa 0,50 €/päivä sellaisen henkilökohtaisen varustuksen hankkimiseen, jota Puolustusvoimat ei järjestä, esimerkiksi rintaliivit.