Palvelus ja siviilielämä

Puolustusvoimien tavoitteena on luoda palvelusolosuhteet, joissa voit suorittaa kansalaisvelvollisuutesi siviili- ja taloushuolten vaivaamatta.

Asevelvollisen tuet

Kela voi maksaa sotilasavustusta varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä hänen omaiselleen palvelusajalta. Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua.

Sotilasavustukseen kuuluvat

  • perusavustus
  • asumisavustus
  • elatusavustus
  • erityisavustus ja
  • opintolainojen korot.

Tutustu Kelan tukiin

Lainat

Varusmiehen päiväraha kattaa vain pienet kasarmielämään liittyvät menot, joten ennakkosäästäminen ja jo otettujen lainojen järjestelyt ovat tarpeen.

Sovi pankin tai muun luotonantajan kanssa lainojen lyhennysten siirtämisestä tai osamaksujärjestelyistä. Sakon saat yleensä siirrettyä maksettavaksi varusmiespalveluksen jälkeen. Voit sopia maksujärjestelyistä tarvittaessa myös ulosottomiehen kanssa. Vältä lainanottoa ennen palvelusta ja palvelusaikana!

Varusmiespalveluksen jälkeen

Varusmiehet on vakuutettu palvelusaikana Valtiokonttorissa tapaturmien ja palvelussairauksien varalta. Mikäli sinulla on palveluksen aikana todettu sairaus tai vamma, joka vaatii tutkimuksia tai hoitoa vielä palveluksen jälkeen, ota yhteyttä Valtiokonttoriin.