Lomamatkat

Varusmiehellä on oikeus maksuttomiin lomamatkoihin Suomessa.

Vakituisesti ulkomailla asuvat saavat tietyn määrän matkoja kotimaahansa. Maksuttomia matkoja saat myös palveluksen aloittamisen ja kotiuttamisen yhteydessä, kotihoitoon siirrettäessä ja kaikilla muilla palvelukseen liittyvillä komennus- ja siirtomatkoilla.

Lomalta tai vapaalta palaaminen

Varusmiehellä ja naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalla on velvollisuus varata riittävästi aikaa palveluspaikalle pääsemiseksi. Myöhästyminen annetusta määräajasta voi johtaa epäilyyn luvattomasta poissaolosta.

Niissä tapauksissa, joissa henkilöllä on ollut poissaololleen niin sanottu laillinen este, kuten yleisen liikenteen yhteyden myöhästyminen tai peruuntuminen, myöhästyminen ei johda kurinpidollisiin seuraamuksiin. Laillisen esteen soveltuminen yksittäiseen tapaukseen ratkaistaan aina kokonaisharkinnalla.

Mikäli varusmiestä palvelukseen kuljettava julkinen liikenneväline myöhästyy, tulee henkilön pyytää tästä kuljettajalta kirjallinen todistus. Tästä todistuksesta tulisi ilmetä, milloin liikennevälineen olisi pitänyt aikataulun mukaisesti olla perillä varusmiehen matkustuskohteessa sekä kuinka paljon ajoneuvo on ollut myöhässä ja mistä syystä. Varusmiehen tulee pystyä esittämään todistukseksi lippu matkalta. Lisäksi varusmiehen tulee ilmoittaa yksikkönsä päivystäjälle heti esteen ilmaannuttua olevansa myöhässä. Mikäli liikennöitsijä ei jostain syystä suostu kirjallista todistusta varusmiehelle antamaan, tulee varusmiehen ilmoittaa tästä myöhästymisen vuoksi mahdollisesti suoritettavassa esitutkinnassa. Tällöin viime kädessä puolustusvoimat selvittää liikennöitsijältä viran puolesta, onko kyseessä ollut laillinen este.

Erityisesti paikallisliikenteessä varusmies on velvollinen varaamaan riittävästi aikaa jatkoyhteydelle ja palveluspaikalle pääsemiseksi. Paikallisliikenteen liikennevälineiden myöhästyminen katsotaan lailliseksi esteeksi vain poikkeustapauksessa.