Tutkimusavustaja, MPKK

Olet osa tutkimusryhmän tiimiä, jonka alueita ovat koneoppiminen, visualisointi ja mallinnus.

Työtehtävät ovat omia kokonaisuuksiaan ja edellyttävät hyvää itsenäistä työotetta, ongelmanratkaisukykyä sekä valmiutta esitellä syntyneitä tuloksia. Hakijan tehtävät ovat osa kriittisen infrastruktuurin tilannekuvajärjestelmän kehitystä ja tehtäviin kuuluu pääosin simulaatioympäristön kehittäminen. Myös järjestelmän osien jatkokehittäminen on mahdollista. Työn tarkempi sisältö on sovittavissa hakijan kiinnostuksen mukaisesti. Työpiste sijaitsee Helsingissä Santahaminan sotilassaarella sotatekniikan ainelaitoksen tiloissa. Olet osa tutkimusryhmän tiimiä, jonka alueita ovat koneoppiminen, visualisointi ja mallinnus.

Vaatimukset

Hakijalla tulee olla perustiedot ohjelmoinnista sekä ymmärrys simuloinnista. Koulutustaustoja ovat esimerkiksi tietotekniikka, käyttöliittymäsuunnittelu, kognitiotieteet ja tietojenkäsittely/koneoppiminen. Englannin kirjallisesta taidosta on hyötyä. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta tutkimustehtävistä, mutta esteenä ei ole keskeneräiset opinnot.

Lisätietoja

Jouko Vankka, 0299 530 429


Saapumiserä Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Maanpuolustuskorkeakoulu, Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle