Viestintävarusmies, Pääesikunnan koulutusosasto

Sosiaalisen median asiantuntijana tulet työskentelemään Helsingissä, Pääesikunnan koulutusosastolla toimintakykysektorilla, joka ohjaa valtakunnallisesti toimintakyvyn eri osa-alueiden mm. sosiaalisen toimintakyvyn kehittämistä sekä joukko-osastojen varusmiestoimikuntien ja SOME -agenttien toimintaa.

Tehtävässä osallistut varusmiesten palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen yhteistyössä Pääesikunnan sosiaalipäällikön ja VMTK -pääsihteerin kanssa.

Keskeisimmät työtehtävät

Sosiaalisen median asiantuntijana ylläpidät ja ohjaat joukko-osastojen Facebook -ryhmiä joukko-osastoissa toimivien SOME -agenttien avustuksella.

Tehtävään kuuluu myös Puolustusvoimien sosiaalisen median seurantaa, jonkin verran sisällön tuotantoa joukko-osastojen Facebook -ryhmiin sekä mahdollisesti myös mikroelokuvien tekemistä.

Vaatimukset

Monipuolisessa tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, johtamiskykyä, kiinnostusta sosiaalista mediaa kohtaan sekä erinomaisia organisointitaitoja. Myös kirjallinen sisällöntuotanto on osa palvelukseen kuuluvaa arkea. Tehtävänhoitajan odotetaan osallistuvan viikon kestävään valokuvausvarusmieskurssille.

Lisätietoja

Sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen
[email protected]
Puolustusvoimien puhelinvaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 1


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Pääesikunta, Koulutusosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle