Varusmiestoimikuntien pääsihteeri

Varusmiestoimikuntien pääsihteeriksi voi hakeutua kaikista joukko-osastoista. Toimisto sijaitsee Pääesikunnassa Helsingissä.

Jokaisessa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen varusmiehiä kouluttavassa joukko-osastossa toimii varusmiehistä koostuva varusmiestoimikunta (VMTK). Varusmiestoimikunnat edustavat varusmiehiä joukko-osastotasolta aina Pääesikuntaan saakka.

Varusmiestoimikuntien pääsihteeriksi (VMTK -pääsihteeri) voi hakeutua kaikista joukko-osastoista johtajakoulutuksen suorittanut varusmies. VMTK -pääsihteerin palveluspaikka on Helsingissä Pääesikunnan koulutusosastolla.

Olet sosiaalisen median asiantuntijan ohella toinen Pääesikunnan koulutusosaston toimintakykysektorilla palvelevista varusmiehistä. Tehtävänäsi on osallistua varusmiesten palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen yhdessä Pääesikunnan sosiaalipäällikön kanssa.

VMTK -pääsihteerin keskeinen tehtävä on ohjata ja seurata joukko-osastojen VMTK -toimintaa. VMTK -pääsihteeri toimii myös valtakunnallisen VMTK -sihteeristön puheenjohtajana, varusmiestoimikuntien sähköisen viestinnän koordinaattorina ja osallistuu varusmiestoimikuntien verkkosivujen ylläpitoon sekä asevelvollisia koskeviin tapahtumiin ja laaja-alaiseen sidosryhmätoimintaan.

Monipuolisessa tehtävässä tarvitaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sosiaalisen median tuntemusta sekä tietoteknisiä taitoja.

Vaatimukset

  • Sosiaalisen median hallinta
  • MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • Hyvä suomen kielen taito

Haku

Hakemus varusmiesten erityistehtäviin -lomake täytetään verkossa osoitteessa asiointi.puolustusvoimat.fi. Lähetä tämän lisäksi vapaamuotoinen hakemus ja CV sähköpostilla tällä hetkellä toimivalle VMTK -pääsihteerille osoitteeseen [email protected] hakuajan loppuun mennessä.

Hakuaika on huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa aliupseerikurssin (AUK 2) ja reserviupseerikurssin ensimmäisen neljän viikon aikana. Keväällä 2018 hakuaika loppuu 20.05.2018.

Lisätietoja

upseerikokelas Juho Rasa, 0299 510 187, [email protected]
sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen, 0299 510 189, [email protected]


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Koulutusosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle