Ohjelmoija, mallinnus ja simulointi, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Tehtävä käsittää ampumatarvikkeiden räjähdevaikutusten matemaattista ja fysikaalista mallintamista, simulointia sekä ohjelmakehitystyötä. Tehtävässä kehitetään mallinnusohjelmaa, luodaan laskentaympäristöön kohteita, tuotetaan erilaisia tilannekuvia ja mallinnetaan niissä räjähdevaikutusten tehoa

Vaatimukset

Tehtävä edellyttää hyviä ohjelmointitaitoja MATLAB, C++ ja Python -kielillä, olio-ohjelmoinnin tuntemusta sekä ohjelmistotuotannon periaatteiden (versionhallinta, testaus, dokumentointi) tuntemusta. Lisäksi edellytetään matemaattista suuntautumista (tilastolliset menetelmät, laskenta-algoritmit) sekä kykyä analysoida ja koostaa kansainvälisistä julkaisuista kerättyä tietoa. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn. AMK/YKK:n aineopinnot tietojenkäsittelytieteissä ovat eduksi.

Turvallisuusselvitys hakeutumisen yhteydessä.

Lisätietoja

Erikoistutkija Eeva-Maija Turpeinen
PVTUTKL, Räjähde ja suojelutekniikka osasto
[email protected]

Valittavien määrä:1


Saapumiserä Tammikuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Satakunnan lennosto, Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Paikkakunnat Lakiala, Ylöjärvi

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle