Tutkimusavustaja, DOS Strana, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Tehtävä käsittää käynnissä tai käynnistymässä olevien tutkimusten lähdeaineistoon, tiedonhankintaan ja/tai tiedonhallintaan liittyviä töitä muun muassa Suomen lähialueiden sotilaallisesta kehityksestä, suomalaisen yhteiskunnan kehityssuunnista, puolustusvoimista osana yhteiskuntaa, informaatio- ja kyberympäristöstä, huoltovarmuudesta ja Suomesta osana kansainvälistä turvallisuusyhteisöä. Tehtävän täsmällinen aihealue määritetään valitun henkilön osaamisen perusteella.

Odotukset

Yliopiston aineopintoja tai yliopistotutkinto soveltuvilta tieteenaloilta. (esim. yhteiskunta- tai valtiotieteet, taloustieteet, tilastotiede, toimitusketjun hallinta ja logistiikka, energiamarkkinat, biotekniikka, tuotantotalous, kauppatieteet, tiedonkäsittely).

Hyvää englanninkielen taitoa tarvitaan. Venäjänkielentaito eduksi.

Valittavien määrä: 2-4

Lisätiedot ja haku

Tutkimusalajohtaja Markus Peltola 0299550220, [email protected]

Hae 28.7.2019 mennessä https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Puolustusvoimien tutkimuslaitos tuottaa monialaisesti puolustusvoimien tarvitsemia vaativia tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja evaluaatiopalveluja. Tutkimuslaitoksessa yhdistyvät strategian ja operaatiotaidon, eri teknologia-alueiden ja ihmisen toimintakyvyn tutkimus.


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Panssariprikaati
Paikkakunnat Riihimäki

Tehtävään on haettava erikseen. Hae tästä