ICT-tukihenkilö, Puolustusvoimien palvelukeskus

Olet vastuussa verkko-oppimisalustan tukipalveluista sekä siihen liittyvästä testauksesta ja raportoinnista.

Tässä PVMoodle-käyttötukihenkilön tehtävässä pääset pyörittämään päivittäistä verkko-oppimisalustan käyttötukipalvelua sekä siihen liittyvää testausta ja raportointia.Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Oppimis- ja kuvapalvelujen yksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 5-10 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä koko Puolustusvoimia varten. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä Santahaminan saarella.

Vastaat Puolustusvoimien oppimisalustan (LMS, pvmoodle.fi) puhelin-, sähköposti- ja online-chat -tuesta sekä osallistut toiminnan kehittämiseen, testaamiseen ja raportointiin. Tehtävässä pääset käyttämään PVMoodlea hyvin laaja-alaisesti tukitarpeiden mukaisesti. Puolustusvoimien oppimisalustaa käytetään koko Puolustusvoimien henkilöstön ja asevelvollisten opetuksessa.

Vaatimukset

  • Asiakaspalveluhenkisyys, oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky

  • Käyttäjähallinnan, sähköpostin ja tietokantojen ylläpidon perustiedot

  • Tiedonsiirron ja selaintekniikoiden perusteiden hallitseminen

Eduksi

  • Datanomi-tutkinto

  • Moodlen tuntemus avoimen lähdekoodin oppimisalustana

Lisätietoja

Erikoissuunnitelija Miika Rouvinen

etunimi.sukunimi@mil.fi

Puolustusvoimien vaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 2


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle