Andra tjänstgöringsalternativ samt befrielse från tjänstgöring

Man kan göra sin värnplikt i vapentjänst eller vapenfri tjänst inom försvarsmakten eller som civiltjänst. De som är bosatta på Åland gör sin värnplikt vid lots- och fyrinrättningen. Jehovas vittnen kan ansöka om att få tidpunkten för inledande av tjänstgöringen flyttad.

Vapenfri tjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra din värnplikt i vapentjänst kan du söka till vapenfri tjänst. Den vapenfria tjänstens längd är 255 eller 347 dagar. Tjänstgöringen motsvarar i övrigt den normala beväringstjänsten, men innehåller ingen vapenutbildning. Information om hur man söker till vapenfri tjänst får du vid regionalbyrån och vid uppbådet.

Civiltjänst

Om din övertygelse hindrar dig från att göra den beväringstjänst om vilken stadgas i värnpliktslagen kan du söka om befrielse från den. Då måste du göra civiltjänst. Ytterligare information om när och var du kan göra civiltjänst finns på civiltjänstgöringscentralens sidor.

Civiltjänstgöringstiden är 347 dagar. Gör ansökan på arbets- och näringsministeriets civiltjänstgöringsblankett. Ansökan om civiltjänst bör göras efter uppbådet.

Ålänningar

De som har hembygdsrätt på Åland och de som varit under 12 år då de flyttat till landskapet får i stället för att göra beväringstjänst tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen.

Jehovas vittnen

Om du hör till trossamfundet Jehovas vittnen kan tidpunkten för inledande av tjänstgöringen flyttas fram med tre år om du genom ett mindre än två månader gammalt intyg från din församling visar att du är aktiv medlem av församlingen. Då du på nytt ansöker om att flytta fram tidpunkten för inledande av tjänstgöringen bör du sända ett nytt intyg om att du hör till församlingen.

Tidpunkten för inledande av tjänstgöringen kan framflyttas högst till slutet av det år då du fyller 28 år. Om framflyttningen av tidpunkten har fortsatt utan avbrott och förutsättningarna kvarstår även efter detta kan du på separat ansökan befrias från värnplikt under fredstid.