Beväringar i specialtjänstgöring till reserven

Försvarsmakten 17.9.2018 10.00
Pressmeddelande

Onsdagen den 19 september 2018 hemförlovas vid truppförband runtom i Finland beväringar i specialtjänstgöring som tjänstgjort 255 dygn. Beväringarna som nu överflyttas till reserven är ur kontingent 1/18.

Antalet som övergår till reserven är 1343, varav 53 är kvinnor. Dem som tjänstgjort 255 dygn är omkring 15 procent av alla beväringar. Flest hemförlovande är det vid Gardesjägarregementet (229).

Beväringar som tjänstgör i specialuppgifter kommer åt att utnyttja sitt civila kunnande, fördjupa sina färdigheter och skaffa sig värdefull arbetserfarenhet och kontakter med tanke på det civila livet. Ansökningen är öppen för alla beväringar och specialkunnande testas vid behov vid inträdesprov eller intervjuer.

Manskap som valts till specialuppgifter överflyttas till sina uppgifter genast efter grundutbildningsperioden, beväringscheferna genast efter ledarskapsutbildningen. Dem som uttagits till ledarskapsutbildning kan söka till specialuppgifter ännu under underofficers- eller reservofficerskursen.

Tjänstgöringens längd för manskap i specialuppgift är 255 dagar och för beväringscheferna 347 dagar. Beväringar som fått ledarskapsutbildning hemförlovas 20.12.2018.