Bild Försvarsmakten, Alec Orkon

Chefsutbildning

Chefsutbildningen är en enastående möjlighet, motsvarande praktisk ledarskapsutbildning finns inte att få någon annanstans!

Chefutbildningen inleder en livslång utveckling och växande som ledare av människor. Genom att söka sig till chefutbildningen får du stor nytta med tanke på framtiden. Största delen av dem som fått ledarskapsutbildning har utmärkt framgång i livet och placerar sig på betydande poster i samhället. Att växa som människa, utvecklas som ledare och att lära sig att lära är en stor fördel för resten av livet. Beväringarnas chefsutbildning uppskattas storligen i samhället. Uppskattningen märks i studier och arbetslivet.

Målsättning och ändamål

Bild FörsvarsmaktenUnderofficerare och reservofficerare som fått chefsutbildning utbildas till att leda de krigstida trupperna.

Kärnan i chefsutbildningen är att leda människor och att utvecklas som chef. Ledandet av människor inlärs utgående från principen om ledarskap på djupet. Målsättningen är att utvecklas som chef, bygga förtroende sporra människor i arbetet, få till stånd lärdomar och att uppskatta andra som likvärdiga människor.

Att söka sig till chefsutbildning

Chefsurvalen sker, med undantag i specialtrupperna, vid alla truppförband efter omkring sju tjänstgöringsveckor.

Under grundutbildningsperioden frågas efter villiga till ledarskapsutbildningen. Man kan söka sig till chefsutbildningen från alla vapenslag och uppgifter. Urvalsförfarandet är absolut jämbördigt, rättvist och grundar sig på vetenskaplig forskning. Var och en står i urvalet på samma utgångslinje. Urvalet inverkas framförallt av påvisad förmåga under grundutbildningsperioden samt personliga ledaregenskaper.

 

Den största förmånstagaren är du själv

Bild Försvarsmakten

Chefsutbildningsprogrammet har utvecklats så att det också motsvarar civilorganisationernas ledarskapskrav. Arbetslivet tävlar om kunniga chefer och med Försvarsmaktens ledarskapsutbildning i bakfickan står du i första linjen. Läroanstalter, universitet och högskolor räknar ofta chefsutbildningen till goda i form av studiepoäng eller som tilläggspoäng vid ansökning.

Uppgifter om huruvida lärdomar under militärtjänsten räknas tillgodo får du direkt från respektive läroanstalt. Inlärningen sparas i ledarskapsmappen, som man får med sig när man hemförlovas. Det lönar sig att bereda sig på att ledarskapsbevis och -mappen efterfrågas vid många tillfällen i det civila livet.