Första gången i ett truppförband

Du får ett förordnande att inleda tjänstgöringen antingen vid uppbådet eller per post. Av det framgår när och i vilket truppförband du inleder tjänstgöringen.

Med de biljetter som kan lösgöras från förordnandet kan du resa med buss och tåg inom Finland från din hemort till tjänstgöringsorten. Av biljetten framgår hur länge den är i kraft.

Biljetterna gäller inte i lokaltrafiken i Tammerfors och Åbo eller i huvudstadsregionens regionaltrafik. För övriga resesätt betalas ersättning vid tjänstgöringsplatsen i efterskott enligt kvitto:

  • ersättning för resan mellan hemorten och tjänstgöringsorten till den del den inte täcks av den resebiljett som du fått i samband med förordnandet att inleda tjänstgöringen
  • matpenning, om resetiden är över sex timmar.

Kom ihåg att spara resebiljetterna och andra kvitton för reseersättningen. Ansökan om ersättning gör du genast då du inlett tjänstgöringen.

Åk i väg i god tid

Anländ till truppförbandet redan vid middagstiden så att du hinner ta emot utrustningen i lugn och ro och prova den.

Att man försenar sig leder till svårigheter i truppförbandet både för den som tar emot beväringarna och för beväringen själv.

Ta med dig följande då du åker till tjänstgöringsplatsen:

  • personliga hygienartiklar
  • sjukförsäkringskortet (FPA-kortet) och eventuellt körkort
  • vaccinationskortet
  • ditt kontonummer

Läkemedel

Ta med de läkemedel du använder för två veckors behov och motsvarande recept. Efter ankomstgranskningen får du kostnadsfritt de läkemedel du behöver från garnisonens hälsostation.