Intti.fi – webbplats för de värnpliktiga

På dessa sidor finns information om uppbåd, beväringstjänstgöringen och ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor.

Finlands försvar bygger på den finländska värnplikten. Under tjänstgöringen utbildas beväringarna för krigstida uppgifter. De värnpliktigas kunnande upprätthålls i reserven genom repetitionsövningar och frivilliga övningar.

 

Över 1200 kvinnor sökte till frivillig militärtjänst
Armén
Pressmeddelande 6.3.2019 11.00
Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring
Arméstaben
Pressmeddelande 17.12.2018 14.21
Till tjänstgöring via uppbåd
Armén
Pressmeddelande 13.8.2018 9.33
Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet på hög nivå
Huvudstaben
Pressmeddelande 1.10.2018 10.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna

instagram

youtube

youtube