Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Beväring

Finlands militära försvar grundar sig på allmän värnplikt.

Under din tid som värnpliktig får du utbildning, med vars hjälp du effektivt kan försvara Finland. Beväringarna utbildas under tjänstgöringen till krigstida uppgifter i försvarsmaktens sammansättning.

På dessa sidor hittar du uppgifter om uppbåden, genomgången av beväringstjänstgöringen samt hur man söker till frivillig tjänstgöring för kvinnor.

OBS! Den här delen av de nya sidorna är under uppbyggnad och mera uppgifter kommer efter hand. Utförligare uppgifter finns tillsvidare på de finskspråkiga sidorna.

Nästan 23 000 förordnades att inleda sin tjänstgöring
Arméstaben
Pressmeddelande 17.12.2018 14.21
Till tjänstgöring via uppbåd
Armén
Pressmeddelande 13.8.2018 9.33
Beväringarnas försvarsvilja och förnöjsamhet på hög nivå
Huvudstaben
Pressmeddelande 1.10.2018 10.00
Beväring

Guide

Beväring

Guide för dig som ska rycka in

Läs
Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Ofta ställda frågor

Frågor om värnplikten? Regionalbyråerna stöder de värnpliktiga

Bekanta dig med ofta de ofta ställda frågorna

Lue lisää!
Regionalbyråerna

Kundtjänst

Regionalbyråerna

Regionalbyråer betjänar dig i frågor om värnplikten.

Mer information om regionalbyråerna
Att hålla kontakt med en beväring

Familj

Att hålla kontakt med en beväring

Läs mer

instagram

youtube

youtube