Kommunikations-, media- och datateknik-branschen

Till oss kan du söka bl.a. som grafiker, mediauppföljare eller redaktör!

Vi söker från varje kontingent 50–70 beväringar med specialkunnande till specialuppgifter i kommunikations-, media- och datatekniksektorerna. Uppgifterna finns vid Huvudstaben och dess underlydande anstalter, vid Försvarshögskolan och vid truppförbanden. Man behöver inte ha utbildning till uppgifterna men förmågan testas.

Länkar