Bild Försvarsmakten, Helmi Saarela.

Militärslang

Ordlista intti-svenska-intti. Det kan ibland vara svårt att förstå intti. Vid Nylands brigad, som ger beväringsutbildning på svenska har dessutom sin egen vokabulär militärslang. Den är listan räknar upp de vanligaste militärslanguttrycken på finska och förklaring på svenska.

aamukasa = beväring, som har många morgnar kvar att vakna

aamukampa = kam, var taggar man bryter av i takt med att dagarna går

aamujuna = ett tåg som vänder när halva tjänstgöringstiden förflutit

esa-pekka/ esa-spenderi = förundersöknings och avlägsningsförbud, följer då beväring gjort sig skyldig någon förseelse

fifi = dammtutt på stuggolvet

gines/ kinkku = veckoslut i tjänst. Beväring, som är i tjänst veckoslut är ”gines”

gonahtaminen = tjänstemotivation som sjunker då dagarna minskar

gona = beväring, sm har få tjänstgöringsdagar kvar och av vars snärtighet det inte finns mycket kvar  

hajottaa, hajoaminen = då beväringens humor tar slut händer ofta på läger eller då man är ”gines”

härvätä = såsa, ge upphov till störning, röra sig då man borde stå still (ex. då man står i grundställning)

häväri = borttappningsmeddelande, görs då beväring tappat bort Försvarsmaktens materiel

härövarustus = omilitärisk klädstil

kurkkusalaatti = permissionsuniform eller i allmänhet terrängdräkten m05

lipastaa = fylla kasetten med patroner eller stjäla Försvarsmaktens egendom

lonnia = röra sig trögt eller utan målsättning

move = motivationsledighet, söka befrielse från garnisonssjukhuset då an inte vill delta i tjänstgöringen

mosa, mortti, mopo, monni = rekryt

nakki = extra uppgift, som man kan råka ut för mer eller mindre av en tillfällighet

nakittaa = beordra någon att utföra extra uppgifter

nakkikone = person som får extra mycket extra uppgifter

nakkiaura = korpralens gradbeteckning i form av en plog syftar på hur man kan bli befordrad till korpral

nakkisuoja = plats där man är skyddad från extra uppgifter

noheva = exemplarisk, en god krigare, förkortning av orden nopea, heti, valmis

rötvätä = ta det lugnt, ligga på sängen

sipa = städtjänst, beväringarna städar sin stuga många gånger per dag

simputtaa = bestraffa underlydande på felaktiga grunder

släbärit = milins gummitofflor för innebruk

smurffit = milins blå (statens officiella) träningsdräkt

sotkuraketti = beväring som beordrats på extra jobb till soldathemmet

särmä = exemplarisk beväring full av motivation, vars utrustning också är i exemplariskt skick

tornari, tornihuhu = urban legend eller grundlöst rykte, som sprids vid garnisonerna och berättas från kontingent till kontingent

töhö = korkad, mindre kompetent krigare

veksi, vegas = garnisons hälsostation

vemppa = ”frihetskämpe”, som fått befrielse på grund av sjukdom från dagens tjänstgöring