Spaning

Underrättelsetjänsten söker beväringar för spaningsteam som följer med öppna källor. Det finns uppgifter för manskap (255 dagar) och chefer (347 dagar).

Spanare, medieuppföljning

Spanare och programmerare i tätt samarbete utför mångsidiga spaningsuppgifter i öppna källor. I det dagliga arbetet ingår, beroende på arbetsbilden, inhämtning av information, rapportering eller programmeringsuppgifter. I uppgifterna är det möjligt att utnyttja samt utveckla sina egna starka sidor, såsom språkkunskaper eller programmeringsfärdigheter.

Plats

Armén, Huvudstaben, Gardesjägarregementet, Pansarbrigaden, Underrättelseavdelningen

Uppgifter


Programmerare

Underrättelseavdelningen vid Huvudstaben ansvarar för den militära underrättelsen inom försvaret som helhet.

Plats

Armén, Huvudstaben, Gardesjägarregementet, Underrättelseavdelningen

Uppgift