Uppgifter som söks före tjänstgöringen

Vill du se en annan sida av milin och kunna göra saker som andra bara drömmer om? Utmana dig själv som en del av de kunnigaste trupper inom Finlands försvar!

Man förordnas inte till en specialtrupp vid uppbådet, utan man söker till sådana genom separat ansökan. Till de flesta uppgifterna kan man söka också efter uppbådet och efter att tjänstgöringsplatsen fastställts, men om man redan vet till vilken specialtrupp man vill söka lönar det sig att berätta om det vid uppbådet.

Så här söker du

Till specialtrupper söker man genom försvarsmaktens elektroniska kundtjänst. Genom den elektroniska kundtjänsten kan du söka till fallskärmsjägare, specialgränsjägare, dykare, Finlands internationella beredskapstrupp, jaktplans- och helikopterhjälpmekaniker, lägesövervakare inom flygvapnet och till stridsledare, militärförare inom flygvapnet samt pilot.

Fyll i ansökan på adressen https://asiointi.puolustusvoimat.fi

Kvinnor som söker till specialtrupper

Man söker till specialtrupper enligt respektive trupps ansökningstidtabell.

Om du söker till specialtrupper via den elektroniska kundtjänsten bör du dock skicka följande blanketter till din regionalbyrå:

  • ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor
  • frågeformuläret för beväringstjänst och undersökning av hälsotillståndet
  • läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd

Om du söker till specialtrupper genom pappersansökan, sänd följande blanketter till din regionalbyrå:

  • ansökan till frivillig militärtjänst för kvinnor
  • ansökan till specialtrupper
  • frågeformuläret för beväringstjänst och undersökning av hälsotillståndet
  • läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd

Ansökningsblanketterna finner du här. Tilläggsuppgifter om hur man söker till frivillig militärtjänst för kvinnor finner du här.

Anvisningar och ansökningsblanketter som ansluter sig till ansökan får du även vid regionalbyrån.