Sök till beväringschef i en specialuppgift!

I en specialuppgift kan du utnyttja det kunnande som du skaffat före milin, fördjupa dina kunskaper och få värdefull arbetserfarenhet och kontakter med tanke på framtiden!

De beväringar som valts till ledarutbildningen utför sin ledarutbildning på normalt sätt i sin egen enhet eller i Reservofficersskolan, och efter avslutad kurs fortsätter tjänstgöringen som beväringschef i specialuppgifter.

Ansökan till beväringschef i specialuppgifter sker årligen under april-maj och oktober-november under de första fyra veckorna av underofficerskursen (UOSK II) och reservofficerskursen.

Läs mera på finska sidan